Ds. W. Harinck | Predikant

05-12-2016
Ds. W. Harinck
I am n is een actuele variant op het oude gebruik om de geschiedenis van de martelaren op te schrijven. Daarbij gaat het niet om de standvastigheid van mensen maar om de trouw en de genade van God.

In I am n klinkt het getuigenis van verdrukte en vervolgde christenen uit Pakistan, Egypte, Iran, Afghanistan, Nigeria, Centraal-Azië enzovoort. Je kunt niet anders dan met ontroering en soms met ontzetting kennisnemen van deze persoonlijke verhalen. Hoe diep donker het lijden ook kleurt, daar doorheen schenkt God de genade om offers te brengen, moedig stand te houden, met vreugde het kruis te dragen, te volharden, te vergeven en trouw te zijn tot de dood.

Treffend is ook dat het in de ontmoeting met ‘n’ niet alleen gaat over de vervolgden maar ook over de vervolgers. Het gebed voor christenen in geloofsvervolging is nodig en wordt verlevendigd door het lezen van dit boek maar het spoort je ook aan om te bidden voor de bekering van de vervolgers (Matth. 5:44).

Onder het lezen kwamen twee gedachten bij mij boven. De eerste ervaar ik als een ontdekkende vraag: zou ik staande blijven? En als tweede wat Gods genade vermag: ‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.’ (Filipp. 4:13) Uit deze verborgen bron bewaart en vermeerdert God Zijn Kerk. Soli Deo Gloria!
Terug naar overzicht